Home » Undgå konflikter mellem direktør og arbejdsgiver

Undgå konflikter mellem direktør og arbejdsgiver

Der er meget man selv kan gøre for at undgå konfliker mellem direktør og arbejdsgiver. Her kan du læse mere om hvilke teknikker og metoder I kan bruge, for at undgå konflikter, og hvilke juridiske midler der eksisterer, for at sikre at i undgår potentielle sammenstød i arbejdsforholdet.

God kommunikation er nøglen
Nøglen til at undgå konflikter, ikke kun i forholdet mellem direktør og arbejdsgiver, men i alle arbejdsforhold – er kommunikation. God kommunikation kan være mange ting, men de fleste er enige i, at god kommunikation er tydelig kommunikation. Det vil sige, at man til enhver tid ved hvor man har den anden part, og arbejdsopgaver og ansvarsområde er tydeligt fordelt og bliver godt kommunikeret.

Der er mange ledere der har svært ved at sætte sit ego til side, og dette kan i stor grad have en negativ indvirkning på arbejdsforholderne, og på kommunikationen. Der findes dog juridiske midler, der er meget effektive for at undgå konflikt mellem direktør og arbejdsgiver.

Udarbejd en direktørkontrakt
Direktører er faktisk ikke omfattet af funktionærloven, som almindelige lønmodtagere i en virksomhed stort set er, og de er heller ikke omfattet af andre overenskomster. Derfor er det meget relevant at få udarbejdet en direktørkontrakt, som regulerer arbejdsforholdet og udgør en klar forventningsafstemning mellem direktør og arbejdsgiver. Hvis en direktør ikke er ejer i virksomheden, er det som sådan ikke lovpålagt at udarbejde en direktørkontrakt, men hvis man gerne vil undgå konflikt mellem direktør og arbejdsgiver, er det stadig en meget god ide.

Det er også sådan, at en direktør ikke er omfattet af ferieloven på samme måde som almindelige lønmodtagere, og dette er derfor også noget der skal stadfestes i kontrakten. En direktørkontrakt stadfester hvilket ansvarsområde direktøren har, løn, personlige forhold som pension, barsel eller ferie. Arbejdsforholdet bliver afklaret på en helt anden måde når man har en konkret kontrakt at forholde sig til.

Med en direktørkontrakt kan man med fordel kortlægge potentielle juridiske konflikter eller uoverensstemmelser i arbejdsforholdet, og dermed undgå dem inden arbejdforholdet er begyndt. Det er derfor en god ide at udarbejde en direktørkontrakt, også for at sikre bedst mulig kommunikation mellem arbejdsgiver og direktør.

Man kan også vælge at udarbejde en direktørkontrakt der følger funktionærloven, men det mest almindelige er at udarbejde en kontrakt, der omfatter virksomhedens særlige forhold. Det er en slags forventningsafstemning, som er meget god at få på plads, så alle parter ved præcis hvad de har at forholde sig til, og kan undgå konflikt både nå og i fremtiden.